Změny v ustanovení kněží a jáhnů v prostějovském děkanátu od 1.7.2019

Milí farníci z farností v prostějovském děkanátu, k 1.7 nastávají v našem děkanátu tyto změny: 

  1. P. Tomasz Sałaga SDS, který byl dosud kaplanem pro farnosti Kralice na Hané, Klenovice na Hané a Čehovice, byl ustanoven administrátorem farností Plumlov, Mostkovice a Krumsín.
  2. P. Pavel Barbořák SDS, který byl dosud kaplanem pro farnosti Určice, Krumsín, Myslejovice a Plumlov, byl ustanoven administrátorem farností Určice a Myslejovice a také exkurendo kaplanem farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov.
  3. P. Aleš Vrzala, který je farářem farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov a děkanem děkanátu Prostějov, již není administrátorem farnosti Mostkovice
  4. P. Pavel Caha SDB, který byl dosud kaplanem farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, z farnosti a děkanátu odchází dle dispozic řádu.
  5. Jáhen Petr Hubáček, který byl jáhnem farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, odchází do důchodu.
  6. Jáhen Jan Černý, který přijal 22.6.2019  jáhenské svěcení ke službě trvalého jáhna, bude vykonávat dobrovolnou jáhenskou službu ve farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov.
  7. Jáhen Josef Hovád,který přijal 22.6.2019  jáhenské svěcení a má přijmout kněžské svěcení, bude vykonávat jáhenský pastorační rok ve farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov.
  8. P. Andrzej Kaliciak SDS byl jmenován místoděkanem děkanátu Prostějov.
  9. Další změny v ustanovení se budou týkat salesiánů a budou k 1.9.

Pokud má farnost nového faráře nebo administrátora musí vždy dojít k předání a převzetí farnosti, to se uskuteční během měsíce července.