Setkání seniorů u na faře u Povýšení v Prostějově v roce 2019