Mostkovice

Římskokatolická farnost Mostkovice
IČ.:44160062
Prostějovská 264/60
Mostkovice
79802
tel.: viz Plumlov
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
farnost je spravována z farnosti Plumlov
 

Statutární zástupce

administrátor
Mgr. Tomasz Sałaga SDS
 

Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR

 

Historické matriky

odkaz

Farní kostel

Nanebevzetí Panny Marie

kostel je prastarý datum konsekrace/benedikování není známo

Historie

 

Obec Mostkovice je velmi stará, jak svědčí o ní zmínka v listině Jindřich Zdíka r. 1131. Roku 1223 byly Moskovice darovány králem Přemyslem ženskému augustiniánskému klášteru u sv. Jakuba v Olomouci. Další zprávu nacházíme r. 1225, kdy pro tuto obec propůjčil markrabě Vladislav II olomouckým sestrám augustiniánkám, tytéž svobody, které měly ostatní biskupské obce.

Od roku 1325 však už patřily Mostkovice Kravařům, po nich Pernštejnům a staly se součástí plumlovského panství. Název Mostkovice vychází z osobního jména. Je to tedy ves mostkoviců, potomků Mostkových.

 

Obci dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie, který patří k nejstarším v regionu. Podle popisu kostelů z r. 1818, který se nachází v Lichtenštejnském vídeňském archívu byl na kameni kostela vyrytý letopočet 1393. Dnes je tento datum nad portálem kostela. Kostel snad byl vystaven nákladem sester augustiniánek z Olomouce, ale jeho stavbu mohla iniciovat olomoucká kapitula už na konci 12. století. Později byl v letech 1847-1848 přestavěn a obnoven do dnešní podoby. Roku 1914 byla zvýšena o 1 metr věž a optřena novou střechou. Byl pořízen i nový portál. Kolem kostela stával až do r.1853 hřbitov, jehož pamětníkem je i kříž v blízkosti kostela z r. 1751. Později byl založen nový za obcí směrem k Ohrozimi. Stojí na něm kaple a hrobka Jana Richtra z Čelechovic.

 

První zmínku o faře máme z r.1353. Prvním farářem zde byl jistý Jakub z Jakubského kláštera v Olomouci. Husitství však brzy zasáhlo i Mostkovice, takže r. 1508 je zde zmiňován nekatolický kněz, který zde oddával. Po Bílé Hoře odsud r. 1624 vykázal nekatolické kazatele Karel z Lichtenštejnu a duchovní správa byla svěřena P. Vařinci Uničovskému. Jeho nástupcem se stal dominikán P. Abrahám Kalenský, který na přání Lichteštejnů odchází r. 1630 do Brodku. Na své místo doporučil smržického faráře Pavla Ignatiusa. Mostkovští faráři r. 1633 jezdili nejen do Plumlova, ale i do Ohrozimi a Krumsína. Později sloužili dokonce až ve Stínavě. O jejich horlivosti svědčí i pochvala, kterou obdržel farář Holetius, že ve farnosti už nejsou nekatolíci. Přesto právě nekatoličtí kazatelé, kteří v 15. století působili v Mostkovicích patřili k těm nejvzdělanějším. Mezi nimi zvlášť vynikl Beneš Optát rodem z Telče. Studoval v cizině a brzy přijal luterství. Byl horlivým milovníkem českého jazyka a zasloužil se o vznik mluvnice, kterou nazvalČeská gramatika“ „. Stala se velmi oblíbenou a dočkala se čtyřech vydání naposledy r. 1643. Další knihou byly gramatická pravidla k snadnému naučení čestiny, kterou nazval „Isagogicon“. Beneš Optát měl úzké kontakty i s Janem Blahoslavem, který dokonce čerpal z jeho mluvnice při práci na své vlastní gramatice. Beneš Optát přeložil s Petem Gzelem z Prahy také celý Nový Zákon a byl velmi činý v literární oblasti. Zachovala se v rukopise některá jeho kázání a další bohovědné spisy.

Farní matriky byly založeny až r. 1742.

 

Kostel je dvojlodní stavba s absidovitým kněžištěm. Má románské jádro s románskou absidou Při opravě kostela r. 1894 byly zjištěny starobylé, gotické fresky z doby vzniku kostela. Musely však na svou chvíli čekat více než 110 let. Teprve nyní probíhá jejich celková rekonstrukce. Jejich vznik je kladen do konce 14 století.

Chrám má tři oltáře. Obraz na hlavním oltáři je od Františka Bsirského z r. 1867. Boční oltáře sv. Michaela archanděla a sv. Jana Nepomuckého jsou z r. 1720. Stříbrná monstrance je darem Antonína Zeitlera z Čelechovic r. 1804. Stichovský mlynář Antonín Ticháček daroval kostelu nejen tisíc zlatých, ale také stříbrný kalich s emaily.

 

V obci byla od r. 1676 farní škola ( v domě č.3), kde působil rektor s třemi pomocníky. Nová škola byla postavena až r.1816 a rozšířena r.1886. Kromě školy se zde nalézala i koželužna, cihelna a od r. 1830 továrna na jemné sukno a kašmír.

 

Roku 1563 se protrhly hráze rybníků u Plumlova a při následné povodni utonuli mnozí lidé i dobytek. Voda byla tak prudká, že vybrala i mrtvá těla z mostkovského hřbitova a zanesla je daleko do polí. Podobná katastrofa nastala ještě v r. 1591 a 1610.

 

Do farnosti patří obce Čehovice (kaple sv. Anny), Domamyslice (kaple sv. Jana Nepomuckého a kaple sv. Anděla Strážce) a Stichovice, kde je zvonička.

 

Mezi významnými rodáky vyniká ThDr. František Cinek, který byl profesorem Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Olomouci.

(zpracováno podle farních materiálů)