Nezamyslice na Hané

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané
IČ: 62858157
nám. děk. Františka Kvapila 15
Nezamyslice
79826
tel.: 733614163
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
farnost je sídlení - kněz bydlí ve farnosti
 

Statutární zástupce

farář
Mgr. Marek František Glac
 

Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR

odkaz na výpis

Historické matriky

odkaz na historické matriky

Farní kostel

svatého Václava

Farní kostel byl konsekrován 2.10.1701 biskupem Ferdinandem L. B. Schroffenheimem

 

Filiální kostel

Filiální kostel sv. Martina v Mořicích na Hané byl konsekrován 13.6.1728 olomouckým knížetem arcibiskupem a kardinálem Wolfgangem ze Schrattenbachu.

Historie

Fara v obci Nezamyslice je dokladována písemným záznamem v Zemských deskách olomouckých poprve již v r. 1353 a tamtéž v r. 1377. O třicet let později, tedy v r. 1383 koupil Nezamyslice od jejího dosavadního majitele Ctibora z Cimburka tehdejší olomoucký biskup Petr III. řečený "Jelito", který ji spojil s nedávno založeným augustiniánským řádem kanovníků v Lanškrouně a písemně stanovil, aby byla fara včleněna k majetku kláštera se všemi důchody a požitky a aby na ní byl dosazován řádový kněz. Patronátní právo postoupil proboštu kláštera, který mezitím přesídlil za olomoucké hradby ke Všem svatým. Listina nese datum 22. únor 1385.

Prvním dosazeným knězem řádu byl Matěj a to v r. 1403. Brzy po jeho nástupu došlo k násilnému vyhnání dosavadním farářem Michkem z Čechovic, který s několika ozbrojenci obsadil faru, Matěje vyhnal a když po zásahu biskupově opouštěl faru sebral z kostela kalichy, monstranci a částku 400 zlatých. Spory a žaloby se táhly až do r. 1411, kdy byl Svatým stolcem Michek potrestán a spor vyřešen ve prospěch augustiniánů.

V té době k farnosti patřily Nezamyslice, Mořice, Těšetice, Víceměřice a od r. 1614 i Dřevnovice. Nedokážu si však vysvětlit skutečnost, že jsou tu uváděny i Mořice, přestože v Zemských deskách je uváděna v Mořicích fara v r. 1384 a 1437. Peřinka dokonce uvádí:"Jisto je, že od r.1381 tu fara byla a r. 1614 zanikla."

Z let husitských nepokojů nejsou žádné písemné zprávy. Můžeme však téměř s jistotou tvrdit, že loupení, přepady a vypalování vesnic byly běžné i ve zdejším kraji, o čemž svědčí záznamy o řádění ozbrojenců Havela Drasticha z Kojetína a to hlavně v r. 1429, kdy obléhal Vyškov a přitom zpustošil celé okolí.

Posloupnost řádových kněží byla přerušena na krátkou dobu také kolem r. 1560, kdy na zdejší faře sloužil kněz Blažej. Nevíme, co vyváděl, ale neposlechl ani probošta, ba ani biskupa. Byl tedy z úřadu odvolán a na jeho místo dosadil biskup kněze Jiříka. Tento "světský" kněz tu sloužil tři roky. Po něm opět přišel řádový bratr Goldenmund. Ten tu prožíval kruté chvíle. Hospodářsky zbědovaný klášter mu neplatil smluvenou mzdu, víceměřští mu odpírali desátky a nic nedostával ani Dřevnovic. Marně žaloval, marně se dožadoval. Snad toto bylo hlavní příčinou, že od r. 1581 není o nezamyslické faře žádná zmínka. Je tedy pravděpodobně bez kněze. Teprve v r. 1619 je připomínán nějaký Jiří Brenner.

V následujícím roce je k naší farnosti přifařena i farnost Vrchoslavice. Nevíme však dokdy toto sloučení trvalo. Stejně tak si nedovedeme vysvětlit, proč v r.1641 opouští farář nezamyslickou faru a stejně jako jeho následníci jí administruje z Tištína. Ve farní kronice Tištína je zmínka, že k tomu snad došlo pro nedostatek kněží. Tento stav trval až do r. 1670.

V r.1662 zachvátil Nezamyslice velký požár, při němž zhořela střecha kostela, ale i přilehlá fara. To bylo v době, kdy jí z Tištína administroval Baltazar Korus. Už jako probošt věnoval na prosbu nezamyslických radních pozemek pustého gruntu na stavbu nové fary. K tomu však došlo až za faráře Josefa Lichnovského z Příbora, který se v r. 1697 rozhodl pro přestavbu dosavadního, malého, farního kostelíka. V r. 1701 byl nynější farní chrám podle návrhu známého stavitele Giovanni Pietro Tencalliho postaven a 2. října slavnostně vysvěcen za přítomnosti Ferdinanda ze Schroffenheimu. Fara do dnešní podoby byla přestavěna v r.1788.

Když pauláni z Vranova získali Mořice a postavili honosný zámek, usilovali i o vlastní kapli. Kaple ovšem v osadě už byla postavená na hřbitově v r. 1696. Přesto však barokní kapli za zdí zámku v r. 1728 postavili, kterou kardinál Schrattenbach při jejím svěcení "kostelem" nazval. Teprve v r. 1814 zde byl ustanoven první zámecký kaplan. Poslední byl P. Gregor, který v r. 1953 zemřel. Nádherná kaple měla být podle císařského nařízení zbořena. Nakonec bylo rozhodnuto jí zachovat a zbořit starou hřbitovní. Kaple sv. Martina byla svěřena do péče obci, jelikož řád paulánů byl v r. 1874 zrušen. V té době byly Mořice ještě přifařeny k tištínské farnosti.

Až do r. 1810 se pohřbívalo kolem farního kostela. Jak z Nezamyslic, Těšic a Dřevnovic, tak i z Víceměřic. V uvedeném roce byl založen nový hřbitov "Na Nivkách". Mořice mají svůj vlastní hřbitov a to pravděpodobně už před r. 1696, kdy byla v těch místech postavena kaple, zasvěcená sv. Floriánu a také to, že u jeho zdi se dosud nachází zachovalý "smírčí" kříž, lidově "baba" řečený, nejméně 400 - 500 let starý. Víceměřice si založily svůj vlastní hřbitov až v r. 1924 a to zásluhou Československé církve husitské, která měla v r. 1920 v obci největší zastoupení. Dřevnovice se mohou chlubit zvláštností. V polní trati "Hláska" byli v r. 1831 pohřbeni zemřelí vesničané, které zahubila řádící cholera. Na tomto místě byl později vztyčen pamětní kříž a kolem něj, na náklady obce, nedávno vytvořen miniaturní "cholerový" hřbitov.

Farnost je bohatá i na malé sakrální stavby, především kříže. Každá obec má svou kapli, ve kterých alespoň jednou měsíčně slouží mše sv. Jsou tu i Boží muka a sochy světců. O všechny tyto objekty vzorně pečují obecní úřady.

Zpracoval Mgr. Bohumil Outrata

Prameny:

  • František Peřinka: Vlastivěda moravská
  • Katalog kněžstva 1949
  • Farní kronika
  • Obecní kronika Nezamyslic
  • Zemské desky Olomouc