Ohrozim

Římskokatolická farnost Ohrozim
IČ.:65841697
Ohrozim 30
Ohrozim
79803 pošta Plumlov
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
farnost je spravována z farnosti Kostelec na Hané
 

Statutární zástupce

administrátor
Mgr. Ing.Petr Šimara
 
 

Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR

 

Historické matriky

odkaz

Farní kostel

svatého Václava

Farní kostel byl benedikován  4. 11. 1855  prostějovským děkanem ThDr. Josef Malým. 

Historie

První zmínku o Ohrozimi nalézáme r. 1131 v kupních smlouvách Kapituly Olomoucké. Název Ohrozim má svůj kořen v původním slově ohrozit, což dříve znamenalo zbavit někoho strachu. V souvislosti s Ohrozimí jsou uváděny také dvě osady Lhotka u Ohrozimi a Skyhrov, které zanikly na konci 15.stol. V roce 2004 byla farnost přesunuta z děkanátu Konice do děkanátu Prostějov.

Zmínku o samostatné faře, která spadala pod správu Olomoucké diecéze nalézáme až r. 1350. Za třicetileté války (po r. 1640) ovšem zanikla a farnost Ohrozim i s obcí Lešany byla připojena k Mostkovicím. Samostatná kuracie byla zřízena až r. 1785 a povýšena na farnost byla r. 1858. Farní budova byla znovu vystavěna r. 1785 a zároveň zde byla obnovena samostatná duchovní správa, kterou do té doby vedli faráři z Mostkovic. Kněží sídlili na faře až do r. 1985. Po smrti P. Novobilského zde ještě krátce bydlela p. Horová, jeho kuchařka, ale pak zůstala fara neobydlená až do r. 1996, kdy byla pronajata novým nájemníkům.

Farnost zasáhly v průběhu dějin různé ničivé požáry a války. R. 1808 za napoleonských válek vypálili Ohrozim vojáci. V roce 1822, kdy byli všichni farníci na Božím Těle v Mostkovicích, vznikl požár a až na jediný dům vyhořela celá vesnice. Na upomínku této tragedie byla postavena r. 1828 uprostřed obce socha sv. Floriána. Nejen o duchovním, ale i aktivním společenském životě farníků svědčí vznik Čtenářsko-pěveckého spolku „Sušil“ v roce 1893, který vedl farář P.Tomáš Dadák, jež se stal později i čestným občanem obce Ohrozim. V roce 1898 se konaly v měsíci záři lidové misie, které vedli redemptoristé z Červenky u Litovle. Později je opakovali ještě v letech 1938 a 1939. Další adventní misijní obnova farnosti se uskutečnila až r. 1999 vedl ji P. Bogdanem Stepieně z řádu Paulínů. Slavnostní primiční mši sv. zažila farnost 18.7.1909, kterou sloužil P. František Vaněk, ohrozimský rodák. Druhá světová válka poznamenala celou vlast. V obci bydleli němečtí letci. Poslední němečtí vojáci opustili Ohrozim 9.5.1945, tentýž den vesnici obsadila ruská vojska s tanky, kteří hledali hlavně vodku a jídlo. Nástup komunismu měl za následek potlačení náboženského života farnosti. Boží Tělo se konalo naposledy veřejně r.1957 a později už jen v kostele. V roce 1989 sloužil v rodišti svou první mši sv. P. M. Mlčoch, rodák z Lešan, který byl vysvěcen v Rakousku a navštívit vlast mohl až po pádu komunistického režimu. Svátost biřmování přijalo v r. 1994 13 farníků z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera v Kostelci na Hané. Dalších 7 biřmovanců přijalo tuto svátost v r. 2002 ve Vranovicích z rukou světícího biskupa olomouckého Mons. Josefa Hrdličky. Takřka po stu letech zažila 6.červenece 2001 celá farnost opět významný svátek. Svoji primiční mši sv. sloužil novokněz P.Kamil Obr, rodák z Ohrozimi. Nastupuje do Arcidiecézního centra pro mládež v Rajnochovicích.

V roce 1853 byl zbourán starý kostel Sv. Václava, postavený za vesnicí, kolem něhož byl starý hřbitov.Byl celý i s věží zbudován z kamene a pokrytý cihlami. Hřbitov býval původně při kostele r. 1851 však farníci postavili nový. Dne 31.5.1853 byl položen základní kámen pro nový kostel sv. Václava. Posvěcení kostela připadlo na 4. 11. 1855 a posvětil jej prostějovský děkan ThDr.P.Josef Malý. Kostel je postaven v novorománském stylu. Na hlavním oltáři se svatostánkem, který je dílem Pavla Ahsmanna, je obraz Sv. Václava namalovaný malířem Rieferem r. 1858. Tento oltář byl vysvěcen 19.8. 1905 olomouckým arcibiskupem, který do něj vložil ostatky Sv. Jana Sarkandra. Dvakrát po sobě byly odebrány kostelní zvony k válečným účelům a to r. 1917 a 1942. Současné zvony byly ulity p. Dyttrychovou v r. 1987. Jsou zasvěceny Sv. Václavovi, bl. Anežce České a A.C. Stojanovi. Návrhy a reliefy zvonů vytvořil akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu. Zvony byly slavnostně posvěceny 16.9.1989 Mons. ThDr. Františkem Vaňákem, arcibiskupem olomouckým. Největší katastrofou pro kostel byl 4.7.1929, kdy větrná smršť od základů shodila střechu věže na střechu lodi. Opravy si vyžádaly 200.000,-korun. V r. 1997 proběhla nová elektrifikace kostela a obnova střechy. 30.7.1993 byl kostel poprve vykraden. Zloději odcizili sochu sv. Metoděje, sousoší Křtu Páně a svícny. Také relikviáře. Vše v hodnotě 30.000 Kč. V únoru dalšího roku se ztratil ještě kalich a velký kříž. Opravy kostela pokračovaly r.2000, kdy se uskutečnila výmalba a nová úprava interiéru. Vnější fasádu získal kostel r. 2004, jak o tom svědčí i pamětní deska umístěná u bočního vchodu kostela.

Kněží, kteří působili ve farnosti

 • P. Siardus Matouš Kaděra - (1785 - 1802) lokální kaplan , (bývalý premonstrát), odchází do Myslejovic
 • P. Florian Novák - (1803 - 1813) lokátor , odchází do Určic
 • P. František Hudec - (1814 - 1817) lokátor, přišel z Lešné,umírá v Prostějově
 • P. Antonín Kunc - (1817 - 1822) lokátor, přichází z Duban, odchází jako děkan do Černovic v Bukové
 • P. Jan Gilk - (1822 - 1828) lokální kaplan, přišel z Schönbrunu, odchází do Blatnice
 • P. Josef Homm - (1829 - 1845) lokální kaplan, přichází z Paršovic, odchází do Předmostí
 • P. Jan Krejčiřík - (1846 - 1853), umírá a je pohřben v Ohrozimi
 • P. František Smejkal - (1854 1872) první farář, přichází z Rohatce,umírá v Měrotíně
 • P. Ludvík Hoffman - (1872 - 1873) administrátor, farář Prostějov
 • P. František Petržela - (1873 - 1879) farář, umírá a je pohřben v Ohrozimi
 • P. František Svoboda - (1879 - 1879) administrátor
 • P. František Vychodil - (1879 - 1883) farář, přichází z Rohatce, odchází do Loukoviny
 • P. František Porazil - (1883 - 1883) administrátor
 • P. Tomáš Dadák - (1883 - 1896) Farář, přichází ze Staré Lubliny,odchází do Hradiska u Kroměříže
 • P. Josef Bušina - (1896 - 1896) administrátor
 • P. František Benda - (1896 - 1925) farář, odchází do Hnojnic
 • P. Otto Galusek - (1925 - 1926)administrátor, kooperátor Mostkovice, odchází do Střížovic
 • P. Metoděj Vávra - (1926 - 1935) farář přišel z Borotína u Jevíčka a odešel do Vrahovic
 • P. Václav Otáhal - (1935 - 1936) administrátor
 • P. Ladislav Láznička - (1936 - 1943) farář, přišel z Příbora, odešel do Vrahovic
 • P. František Strejček - (1943 - 1945) administrátor bývalý farář z Rozstání, odkud byl odsunut Němci
 • P. Vojtěch Vrtílek - (1945 - 1951) administrátor a poslední farář , dostal povolávací rozkaz do Mimoně k základní službě, pak odchází do Pivína
 • P. Alois Hrubý - (1951 - 1955) provizor a administrátor, který přišel z Biskupic. Brzy však umírá.
 • P. Jaroslav Novobílský - (1956 - 1985) administrátor, přichází z Medlova. Po mozkové příhodě v r. 1972 ještě pracoval 12 let. V r. 1985 umírá farnosti její poslední stálý duchovní správce. Farnost se stává excurendem farářů z Kostelce na Hané
 • P. Vladimír Krejza - (1983 - 1999) administrátor ex. Odešel do Litovle.
 • P. Petr Hrubiš SDB - (1999 - 2003) administrátor ex., přišel ze Šumperka. Odešel do Frýdlantu nad Ostravicí.
 • P. Jiří Kupka - (2003) administrátor ex. , přišel z Uherského Brodu a odchází do Hranic na Moravě
 • P. Jan Mach - 2003 administrátor ex., přišel z Kroměříže (vojenský kaplan)