Prostějov - Povýšení sv. Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
IČ: 44159994
Filipcovo nám. 20/4
Prostějov
79601
tel.: 734684784
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
farnost je sídlení - kněz bydlí ve farnosti
 

Statutární zástupce

farář
ICLic. Mgr. Aleš Vrzala
 
ve farnosti působí farní vikář exkurendo (kaplan exkurendo) Mgr. Pavel Barbořák SDS
ve farnosti koná dobrovolnou jáhenskou službu trvalý jáhen Mgr. Ing. Jan Černý
ve farnosti koná jáhenskou službu v rámci jáhenského pastoračního roku Mgr. Josef Hovád
 
 
 

Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR

odkaz na výpis

Historické matriky

odkaz na historické matriky

Farní kostel

 Povýšení svatého Kříže  (14.9.)

 Farní kostel byl konsekrován 16.9.1703 světícím biskupem olomouckým Františkem Juliem hrabětem z Braidy.

Historie

Rok založení není znám, asi před r. 1200. Dříve zde existovala kanonie later. sv. Augustina, založená r. 1391, která byla vyvrácena od nepřátel r. 1431. Roku 1500 byla spojena s kanonií lanškrounskou a přenesena do Olomouce ke kostelu Všech svatých. Byl zde také kapucínský klášter. Do farnosti patří i filiální kostel svatého Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici, který slouží jako studentský kostel CMG Prostějov.

Děkanský a farní kostel Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Na místě, kde stojí dnešní kostel, stávala obranná tvrz. Uvnitř tvrze byl kostelík sv.Kříže. Ten byl spolu s tvrzí za válek moravských markrabat zcela zničen nebo silně poškozen.


Kostel obnovil Petr z Kravař, který na konci 14. století koupil prostějovské a plumlovské panství. Pozval do Prostějova augustiniánské kanovníky z Roudnice nad Labem a pověřil je vybudováním nového kostela s klášterem, jak je uvedeno v jeho zakládací listině z roku 1391.Augustiniáni postavili nový kostel, zasvěcený stejně jako klášter Navštívení blahoslavené Panny Marie u Alžběty v horách.Původní kostelík sv. Kříže Petr opravil a zřídil v něm rodinnou hrobku. Tato kaple sv. Kříže se stala součástí kláštera a stala se boční kaplí nového klášterního kostela.


Nový klášter s kostelem byl brzy po svém dokončení zničen husitskými vojsky v roce 1430. Jen kaple sv. Kříže zůstala ušetřena. Většina obyvatel Prostějova přešla k utrakvistům a proto kostel zůstával v sutinách. Až po odkoupení pozemků kláštera od augustiniánů, začala obnova kostela v letech 1522 až 1535. Utrakvisté využili pobořené zbytky svislého zdiva kostelní lodi, kterou nově upravili pro své potřeby. Vznikla tak jednoduchá síň s rovným dřevěným a malovaným stropem a třemi dřevěnými ochozy. Zničený presbytář klášterního kostela oddělili novou průčelní zdí. Teprve v letech 1586 až 1588 po napomenutí hejtmana Petra Tarnovského z Tarnůvky, opravili po 156 letech i presbytář, který zaklenuli gotickou klenbou a spojili ho s novou lodí v jeden celek. Vítězný oblouk byl ozdoben velkým krucifixem a sochami. Nový hlavní gotický oltář byl dřevěný se třemi deskovými obrazy a sochami. V lodi byly dva boční oltáře, zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie a sv. Janu Křtiteli. Kostel byl zasvěcen sv. Kříži.


Katolická duchovní správa byla v Prostějově obnovena až po roce 1620. Dne 27. 4. 1697 zachvátil Prostějov obrovský požár,při kterém byla zničena velká část města, včetně radnice a kostela. Při tomto požáru zůstal zázračně ušetřen dřevěný kříž,který stával před bočním vchodem do kostela. Tento kříž byl se svolením olomouckého biskupa po opravě kostela „…za jásotu lidu a rukama kněží povýšen na hlavní oltář“. Kostel byl proto nově zasvěcen na titul „Povýšení sv. Kříže“. Konsekraci chrámu vykonal dne 16.9.1703 hrabě František Julius z Braidy,světící biskup olomoucký. Od dob velkého požáru vznikla poutní tradice, kdy za tímto zázračným křížem putovali věřící z daleka i blízkých okolních vesnic. Také prostějovští konali k zázračnému kříži pravidelné poutě po jednotlivých městských ulicích. Tradice těchto prostějovských poutí - hodů, se zachovala až do současnosti. Zázračný kříž v děkanském kostele Povýšení sv. Kříže, je už více jak tři století, velikou nadějí pro všechny, kteří se k němu utíkají a před ním s důvěrou v Boží milosrdenství a Boží pomoc přednášejí své prosby i chvály. Odcházejí povzbuzeni a potěšeni. Tento svatý kříž je svědkem hluboké víry a zbožnosti nejen našich předků ale i současných generací věřících.
Zpracoval PhDr.Mgr.Karel Kavička