Tištín

Římskokatolická farnost Tištín
IČ.:62858149
Tištín 20
Tištín
79829
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
farnost je spravována z farnosti Nezamyslice na Hané
 

Statutární zástupce

administrátor
Mgr. Marek František Glac
 

Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR

 

Historické matriky

odkaz

Farní kostel

svatého Petra a Pavla

Historie

První písemnou zmínku o farnosti Tištín máme již z r. 1360. Mnohem věrohodnější potvrzení tamní fary s právem podacím je až z roku 1398 a to v Zemských deskách olomouckých. V té době farnost tvořil Tištín, Koválovice a Mořice.

V onom roce drželi Tištín pánové ze Šternberka. Pak následovala staletí sporů, převodů, prodejů a koupí mezi různými pány. V r. 1554 kupuje celé "městečko" Matouš Štos z Kounic a tím se připojuje ke zboží panství mořického.

Z tohoto dlouhého období pochopitelně nemáme ani písemné doklady o faře a farářích v Tištíně. První zmínka je datována r.1588, kdy na žádost majitele panství přichází do Tištína katolický kněz Matěj Albín. O jeho působení a činnosti dalších nástupců nevíme nic, protože až do r. 1613 nemáme žádné zprávy.

V r. 1636 se farnost rozrostla o farnost pavlovskou, připomínanou již v r. 1353, kterou tvořily Pavlovice, Srbce, Dřínov, Vlčidol (nynější Vlčí Doly) a dvůr Unčice s několika domy. Tištínský farář Jiří Hájek dal při filiálním kostele v Pavlovicích postavit domek "kam by mohl kněz maje odbývati služby Boží vestoupiti." V r. 1784 byla farnost přeměněna na "kuracií" a o rok později zřízena "lokálie" v niž se stal prvním duchovním Jiří Ležátko. Od r. 1857 se stala opět samostatnou farností.

Prvním knězem dosazeným na tištínskou faru paulány z Mořic byl v r. 1670 Václav Jiří Kamenohorský. V právech dosazovat faráře asi nebylo jasno, protože v jejich seznamu pořízenému podle dochovaných matrik od r. 1684 u Martina Kaniovského není známo kým byl dosazen, stejně jako u jeho nástupce Jakuba Voštického. Teprve Ignát Khell v r. 1738 "od P.P.Paulánů jakožto patronů na toto beneficium investován byl." Tadeáš Basil Walloni byl dosazen do farnosti dokonce samotným císařem (1811), Martin Dvořák arcivévodou Ferdinandem (1823), Josef Šubert hrabětem Trautmansdorfem.

Dosud neznáme pravé příčiny, proč v r. 1641 se přestěhoval nezamyslický farář na tištínskou faru a odtud pak "spravoval" celou farnost a to plných 29 let. Farní kronika se zmiňuje o tom, že hlavní příčinou byl nedostatek kněží. Přesto právě z této doby se nám uchovala unikátní památka Český kancionál Tištínský z r. 1647.

V r. 1784 byl řád Paulánů zrušen. Rok poté byly Mořice přifařeny k nezamyslické farnosti podle listiny z r. 1785.

Nejvýznamnější osobou tištínské farnosti byl bezesporu farář Matěj Josef Božek, rodák z Příbora, který si v září r. 1702 jako farář v Tvarožné vyměnil místo s tištínským Jakubem Voštickým. Hospodářsky upevnil farnost, postavil nynější farní chrám zasvěcený sv. Petru a Pavlovi ze svého vlastního jmění, z příspěvků dárců a kostelní hotovosti. Přikoupil pole, založil bratrstvo sv. Josefa a z výnosů platil kaplana, kterého takto pro Tištín získal. Hned po dostavbě farního chrámu v Tištíně v r. 1719 zažádal o stavbu nového kostela v Pavlovicích a podařilo se mu stavbu i dokončit. Původní starý kostelík tam byl zbudován údajně v r. 1004. Zemřel 30.8.1738 a 1.září byl pohřben před hlavním oltářem v tištínském kostele.

Kovalovští farníci si dlouho stěžovali na velkou vzdálenost při návštěvách farního kostela o nedělích a svátcích, ale i při pohřbech. V r. 1908 rodina Horáková věnovala pozemek a o dva roky později se již pohřbívalo na novém hřbitově v Koválovicích. O dvacet let později se začalo vážně uvažovat o stavbě velké kaple na okraji obce. 17. července byl posvěcen základní kámen a o dva roky později 29.6.1940 byla tato kaple sv. Antonínu Paduánskému zasvěcena. Tehdy měla obec 64 domů a 286 obyvatel. Dnes je to asi polovina. Kaple je však hojně navštěvována místními i přespolními.

4. června 1987 umírá v prostějovské nemocnici poslední tištínský farář P. Josef Řihák ve věku 72 let, který tu působil čtyři desetiletí.

Po dvou měsících od jeho smrti byl P. Josef Honka, farář v Nezamyslicích ustanoven administrátorem excurendo farnosti tištínské. Dějiny se opakují. Před staletími byla nezamyslická farnost spravována z Tištína a nyní je tomu naopak.

Zpracoval: Mgr. Bohumil Outrata

Prameny:

  • Zemské desky Olomouc
  • Fratišek Peřinka: Vlastivěda moravská
  • Farní kroniky Tištín
  • Farní kronika Nezamyslice