Pozvánka na mši svatou k oslavě sv. Cyrila a sv. Metoděje