Přeskočit na obsah
Úvod » Aktuality » Aktuální opatření v děkanátu k 17.11.2020

Aktuální opatření v děkanátu k 17.11.2020

Milí farníci z děkanátu Prostějov, pěkně Vás zdravím, rád bych Vás informoval o tom jaká aktuální opatření platí pro konání bohoslužeb a život ve farnostech.

Řídíme se nařízeními vlády vyhlášenými v rámci nouzového stavu a také pokyny z Arcibiskupství olomouckého.

Jelikož se opatření ustavičně mění a média o tom, co se může a nemůže často informují řekněme neúplně a zbrkle, je nutné hledat tyto informace na správných místech.

Otec arcibiskup nás vyzývá, aby kostely byly, pokud je to možné, otevřené a aby se v nich konala adorace. Také nás vyzývá spolu s ostatními biskupy České biskupské konference, abychom se každý večer spojili ve 20:00 k modlitbě růžence.

Bohoslužby se mohou kromě celebranta účastnit ti, kdo bohoslužbu a její případný přenos zajišťují (kostelník, ministranti, lektoři, varhaník, kantor…) a do středy 18.11. 1 účastník, od středy 18.11. 15 účastníků. Stejné pravidlo 15 účastníků platí od středy 18. 11. pro svatby a pohřby. Pořád platí to, že není dovoleno, aby ve vnitřních prostorech zpívalo více než 5 lidí společně.

Pro ostatní aktivity platí pořád omezení, že se mohou setkávat pouze dvě osoby.
Žádám Vás, abyste tato omezení respektovali a nepožadovali po kněžích, aby je porušovali.
Po celou dobu omezení je možná individuální pastorace, na udělení svátostí se můžete vždy domluvit se svým farářem a měl by Vám vyhovět.

V prostějovské nemocnici může nemocniční kaplanka nebo kněz navštívit pouze umírajícího pacienta a tato návštěva je možná i v případě, že umírá na covid.

Kontakty na své faráře najdete na těchto stránkách.

K radostnému životu s Kristem Vám žehná Aleš Vrzala, děkan