Přeskočit na obsah
Úvod » Aktuality » Aktuality – platná omezení pro bohoslužby – novinky od pondělí 23.11.

Aktuality – platná omezení pro bohoslužby – novinky od pondělí 23.11.

Milí farníci z děkanátu Prostějov, pěkně Vás zdravím, rád bych Vás informoval o tom  jaká aktuální opatření platí pro konání bohoslužeb a život ve farnostech.

Řídíme se nařízeními vlády vyhlášenými v rámci nouzového stavu a také pokyny z Arcibiskupství olomouckého.

Jelikož se opatření ustavičně mění a média o tom, co se může a nemůže, často informují, řekněme neúplně a zbrkle, je nutné hledat tyto informace na správných místech. Tedy na stránkách vláda.cz a cirkev.cz.

Otec arcibiskup nás vyzývá, aby kostely byly, pokud je to možné, otevřené a aby se v nich konala adorace. Také nás vyzývá spolu s ostatními biskupy České biskupské konference, abychom se každý večer spojili ve 20:00 k modlitbě růžence. Nově nás také všichni otcové biskupové vyzývají, abychom se postili ve středy v době adventní 2., 9. a 16. prosince.

Bohoslužby se mohou, kromě celebranta, účastnit ti, kdo bohoslužbu a její případný přenos zajišťují (kostelník, ministranti, lektoři, varhaník, kantor…) a od pondělí 23.11. 20 účastníků. Stejné pravidlo 20 účastníků platí od pondělí 23. 11. pro svatby a pohřby. Stále platí omezení, že ve vnitřních prostorech společně může zpívat jen 5 osob.

Ostatní aktivity jsou omezeny tak, že se od pondělí 23.11 může setkávat ve vnitřních prostorech 6 osob.

Žádám Vás, abyste tato omezení respektovali a nepožadovali po kněžích, aby je porušovali.

Po celou dobu omezení je možná individuální pastorace, na udělení svátostí se můžete vždy domluvit se svým farářem a měl by Vám vyhovět.

V prostějovské nemocnici může nemocniční kaplanka nebo kněz navštívit pouze umírajícího pacienta a tato návštěva je možná i v případě, že umírá na covid.

Kontakty na své faráře najdete na těchto stránkách.

K radostnému životu s Kristem Vám žehná Aleš Vrzala, děkan