Úvod » Sídelní farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov » Římskokatolická farnost Dubany

Římskokatolická farnost Dubany

Základní informace

Přidružená farnost
Bydliště kněze: Sídelní farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
Adresa: Dubany 4, Dubany 79813
E-mail: fadubany@ado.cz
Osobní telefon kněze: +420 734 684 784
IČO: 47922656

Duchovní správa

Administrátor excurrendo: P. Mgr. Aleš Vrzala
Další kněží: P. Leszek Adam Rackowiak SDS

Související odkazy