Úvod » Sídelní farnost Olšany u Prostějova » Římskokatolická farnost Dubany

Římskokatolická farnost Dubany

Základní informace

Přidružená farnost
Bydliště kněze: Sídelní farnost Olšany u Prostějova
Adresa: Dubany 4, Dubany 79813
E-mail: fadubany@ado.cz
Farní telefon: +420 723 935 639
IČO: 47922656

Duchovní správa

Administrátor excurrendo: P. Mgr. Jiří Bernard Špaček OP

Související odkazy