Úvod » Sídelní farnost Prostějov – Vrahovice » Římskokatolická farnost Smržice

Římskokatolická farnost Smržice

Základní informace

Přidružená farnost
Bydliště kněze: Sídelní farnost Prostějov – Vrahovice
Adresa: Zákostelí 134/14, Smržice 79817
E-mail: fasmrzice@ado.cz
Osobní telefon kněze: +420 603 426 049
IČO: 44160089

Duchovní správa

Administrátor excurrendo: P. Mgr. Emil Matušů SDB
Jáhenská služba: Mgr. Roman Nehera

Související odkazy