Přeskočit na obsah
Úvod » Sídelní farnost Vřesovice » Římskokatolická farnost Výšovice

Římskokatolická farnost Výšovice

Základní informace

Přidružená farnost
Bydliště kněze: Sídelní farnost Vřesovice
Adresa: Výšovice 188, Výšovice 79809
E-mail: favysovice@ado.cz
Farní telefon: +420 730 166 813
IČO: 47922664

Duchovní správa

Administrátor excurrendo: P. Mgr. Andrzej Kaliciak SDS
Kaplan excurrendo: P. Krzyzstof Ryżko SDS

Související odkazy