Přeskočit na obsah

Děkanát Prostějov

Děkanát Prostějov je územní organizační jednotka Arcidiecéze olomoucké a jeho součástí je 34 farností na území okresu Prostějov. Mezi nejvýznamnější činnosti patří poskytování duchovních služeb věřícím na tomto území, práce s různými věkovými skupinami věřících, péče o kulturní dědictví… Každá farnost však tvoří otevřené společenství umožňující každému, aby přišel, tvořil nová přátelství a ve společenství se přiblížil Bohu.

Kromě územně členěných farností v děkanátu působí také organizace zaměřené na určité skupiny obyvatel, mezi které patří Centrum pro rodinu (poskytují přípravy na manželství a vzdělání o výchově dětí,….), Charita Prostějov (poskytuje pečovatelskou a zdravotní službu, pomáhá v hmotné nouzi,….), Mládež děkanátu (je společenstvím mladých hledajících cestu k Bohu), SKM Prostějov (pořádá tábory a zážitkové akce především pro mladší děti) a další. Na území děkanátu také působí Cyrilometodějské gymnázium, základní a mateřská škola, které se nachází v Prostějově.

Aktuality

Kontaktní informace

P. Mgr. Aleš Vrzala

Děkan

+420 734 684 784
vrzala.ales@ado.cz

P. Mgr. Andrzej Kaliciak SDS

Místoděkan

+420 730 166 813
kaliciak.andrzej@ado.cz

P. Mgr. Tomáš Strogan

Kaplan pro mládež

+420 732 813 162
strogan.tomas@ado.cz

Ing. Radek Entner

Technický administrátor

+420 734 684 753
entner.radek@ado.cz

Renata Plenařová

Účetní - sever

plenarova.renata@ado.cz

Petr Hladký

Účetní - jih

hladky.petr@ado.cz