Dnešní zamyšlení

Hlava čili služebník

 Ježíš Kristus je Hlavou církve, svého těla. Je „Hlavou“ v novém a originálním smyslu - jako služebník a to podle svých vlastních slov: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Mk 10,45)

 Ježíšova služba dosahuje plnosti smrtí na kříži neboli naprostým darováním sebe sama v pokoře a lásce: „byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti a to k smrti na kříži…“ (Flp 2, 7-8)

Autorita Ježíše Krista jako „hlavy“ se  shoduje s jeho službou, s jeho darováním se, úplným, pokorným a láskyplným věnováním se církvi. To vše v dokonalé poslušnosti Otce: On je jediným skutečným trpícím služebníkem, zároveň knězem i obětí.

Právě z tohoto pojetí autority jakožto služby církvi je živena a oživována duchovní identita každého kněze.

Tímto způsobem  mohou být služebníci vzorem společenství věřících, které je zas povoláno k přijetí podobného kněžského postoje služby vůči celému světu.

 Jan Pavel II.

(Pastores dabo vobis 21)

 
znak_dekanat_pv.jpg

Přímluvy

Bože ty víš o našich slabostech a nedostatcích, ale také nám dáváš sílu k jejich překovávání. Dáváš nám také vidět nedostaky druhých. Prosíme tě za vedoucí i pracovníky charity, veď je svým vnuknutím, naplň je svým požehnáním a buď stále s nimi když pomáhají zmírňovat bídu světa, tiší lidkou bolest, obvazují zraněné a těší ty jimž puká strdce.
 
 
© 2017 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.