Dnešní zamyšlení

„Popros mého věrného služebníka, aby v tento den řekl celému světu o tom mém velkém milosrdenství, že kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství.“

         „…v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti;  ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani lidský ani andělský, za celou věčnost. Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství…“

Sv. Faustyna Kowalska 

 
znak_dekanat_pv.jpg

Přímluvy

Bože ty víš o našich slabostech a nedostatcích, ale také nám dáváš sílu k jejich překovávání. Dáváš nám také vidět nedostaky druhých. Prosíme tě za vedoucí i pracovníky charity, veď je svým vnuknutím, naplň je svým požehnáním a buď stále s nimi když pomáhají zmírňovat bídu světa, tiší lidkou bolest, obvazují zraněné a těší ty jimž puká strdce.
 
 
© 2017 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.