Dnešní zamyšlení

“První” služba

 Evangelizace je zajisté první a nejdůležitější službou, kterou církev může a má povinnost poskytnout současnému člověku. To platí stále, i pro člověka, který žije konzumním, požitkářským, materialistickým, nemravným a nábožensky lhostejným životem. Přímé a kerygmatické hlásání evangelia má a bude mít vždy svou vlastní sílu v jakékoli situaci lidstva, pokud bude - jak to jen nejvíce bude možné - inkulturováno a konkretizováno. (…)

 «My nemůžeme mlčet.» (Sk 4, 10), řekli před veleradou apoštolové Petr a Jan. Ani my, pastýři dneška, nemůžeme mlčet. Musíme nebojácně a s velkým zápalem pokračovat v misijním hlásání evangelia bez toho, že bychom se báli překážek, ať přicházejí z jakékoli strany. Jedině tak budeme věrní Ježíši Kristu a budeme moci nabídnout nenahraditelnou službu člověku dneška, člověku postmodernímu, žijícímu v globalizovaném světě, člověku, který jako i v jiných obdobích dějin hledá konkrétní smysl své existence.

 Kardinál Claudio Hummes

 
znak_dekanat_pv.jpg

Přímluvy

Bože ty víš o našich slabostech a nedostatcích, ale také nám dáváš sílu k jejich překovávání. Dáváš nám také vidět nedostaky druhých. Prosíme tě za vedoucí i pracovníky charity, veď je svým vnuknutím, naplň je svým požehnáním a buď stále s nimi když pomáhají zmírňovat bídu světa, tiší lidkou bolest, obvazují zraněné a těší ty jimž puká strdce.
 
 
© 2017 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.