Dnešní zamyšlení

Řeč srozumitelná všem

Někdo řekne: nemám paměť a chybí mi výřečnost pro hlásání Božího slova. Obávám se, že tuto omluvu nelze použít na obhajobu před strašlivým Božím soudem. My velmi dobře víme, že Pán si k hlásání svého Slova nevybral profesory a řečníky, ale nevzdělané rybáře a pastýře, lidi chudé a pohrdané.

Má-li některý kněz skvělou a bohatou výřečnost, je jistě zcela vedle, pokud by chtěl v kostele mluvit tak, že by jeho promluvu nemohli pochopit všichni, ale jen nepatrný počet lidí vzdělaných.

 Proto mají biskupové kázat jazykem jednoduchým a běžným, aby mohli všichni dobře chápat. Naplní tak slova apoštola: «Já jsem se stal všem vším, abych získal všechny», a stejně jako svatou a moudrou radu svatého Jeronýma, který říká: «Je vhodné, aby kněz, když káže, vyvolal spíše slzy dojetí než potlesk».

Cesario di Arles

 
znak_dekanat_pv.jpg

Přímluvy

Bože ty víš o našich slabostech a nedostatcích, ale také nám dáváš sílu k jejich překovávání. Dáváš nám také vidět nedostaky druhých. Prosíme tě za vedoucí i pracovníky charity, veď je svým vnuknutím, naplň je svým požehnáním a buď stále s nimi když pomáhají zmírňovat bídu světa, tiší lidkou bolest, obvazují zraněné a těší ty jimž puká strdce.
 
 
© 2016 Děkanát Prostějov
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.